Kolej Bałtycka

Praca

 Osoby zainteresowane podjęciem pracy w naszej firmie na wymienionych poniżej stanowiskach, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr: ewa.strychalska@kolejbaltycka.pl

- Maszynista:

  • spalinowy
  • elektryczny

- Rewident

- Ustawiacz

- Manewrowy


Szkolenia

Spółka, jako jedna z nielicznych na rynku, inwestuje w rozwój swoich pracowników oraz opracowała i realizuje program szkolenia i rozwoju nowozatrudnionych pracowników. Celem Spółki w obszarze szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników jest indywidualne wyznaczanie pracownikom ścieżki rozwoju zawodowego.

Wykaz szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez Kolej Bałtycką S.A. w latach 2012 - V.2016


       Lp.       Stanowisko            Ilość szkoleń/egzaminów        
1. Maszynista SPT/EPT 10
2.                       Pomocnik Maszynisty SPT/EPT                       4
3. Ustawiacz 13
4. Manewrowy 7
5. Rewident 6
6. Kierownik pociągu 2